Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Jan Dąbrowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 17 lutego 2023 r. zmarł prof. dr hab. Jan Dąbrowski.
Pracownik IAE PAN w latach 1965-2004; wybitny archeolog epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej i wschodniej Europie, znawca kultur tych czasów; autor lub współautor 180 publikacji, wykładowca, promotor; prowadził wykopaliska przede wszystkim na stanowiskach kultury łużyckiej we wschodniej Polsce. Człowiek życzliwy i uczynny, świetny badacz terenowy.
źródło: Facebook