Data publikacji w serwisie:

Zmarła Prof. Zofia Sulgostowska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Zofii Sulgostowskiej,

Wybitnej Specjalistce w zakresie prahistorii starszej i środkowej epoki kamienia, długoletniego Pracownika  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Cześć Jej Pamięci!