IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAMIPUAM CommiteesLong Term PlanHeritage Prize
Instytut Prahistorii - jedna z najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - powołany został do życia 30 stycznia 1919 roku. (więcej)
Studia archeologiczne (archeologia pradziejowa i średniowieczna, orientalna i antyczna), program studiów, specjalizacje, przedmioty,  rozkład zajęć, ECTS.
Wybrane publikacje pracowników instytutu; Folia Praehistorica Posnaniensia, Wydawnictwo Naukowe UAM, zamówienia on-line.
Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM - historia, projekty badawcze, konferencje, aktualności, forum dyskusyjne
Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969) - pierwszy dyrektor Instytutu, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego.
.
.

.
.
1997-2014 Instytut Prahistorii UAM 
ul. Św. Marcin 78, 61-809 POZNAŃ
 tel./faks: (61) 829-4788; e-mail:ipuam@amu.edu.pl

 

.. Komunikaty

Dlaczego warto studiować archeologię 
w IP UAM?

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym. Studia podyplomowe

Odeszli od nas w 2013 roku ...


Wydawnictwa ciągłe


 
Odwiedź nas na Facebooku!
....................................................................
..

........................................................................

.