IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM Commitees
IPUAMIPUAM CommiteesLong Term PlanHeritage Prize
Instytut Prahistorii - jedna z najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - powołany został do życia 30 stycznia 1919 roku. (więcej)
Studia archeologiczne (archeologia pradziejowa i średniowieczna, orientalna i antyczna), program studiów, specjalizacje, przedmioty,  rozkład zajęć, ECTS.
Wybrane publikacje pracowników instytutu; Folia Praehistorica Posnaniensia, Wydawnictwo Naukowe UAM, zamówienia on-line.
Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM - historia, projekty badawcze, konferencje, aktualności, forum dyskusyjne
Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969) - pierwszy dyrektor Instytutu, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego.
.
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym. Studia podyplomowe
.

.
.
1997-2014 Instytut Prahistorii UAM 
ul. Św. Marcin 78, 61-809 POZNAŃ
 tel./faks: (61) 829-4788; e-mail:ipuam@amu.edu.pl

 

.. Komunikaty

Plan zajęć na kierunku ARCHEOLOGIA, rok akademicki 2014/2015 - sesja zimowa (aktualizacja 8 października)

Harmonogram egzaminów na kierunku ARCHEOLOGIA, rok akademicki 2014/2015 - sesja zimowa

Dyżury pracowników dydaktycznych
Instytutu Prahistorii UAM
w semestrze zimowym 2014/2015

Wydawnictwa ciągłe


 
Odwiedź nas na Facebooku!
.

Discovering the Archaeologists of Europe 2014 is a transnational project, examining archaeological employment and barriers to transnational mobility within archaeology across twenty European countries. It is undertaken with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.


 
..
...................................................................
..

........................................................................

.