.
.....
Instytut Prahistorii UAM

Nasz Instytut należy do najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołanych do życia w momencie powstania tej uczelni (30 stycznia 1919 roku). Pierwszym jej dyrektorem był współzałożyciel Uniwersytetu, prof. dr hab. Józef Kostrzewski. Od tego czasu placówka ta kilkakrotnie zmieniała nazwę, a obecnie funkcjonujące określenie "Instytut Prahistorii" wprowadzono z dniem 1 grudnia 1982 roku, jako uzewnętrznienie aktualnych ówcześnie postaw metodyczno-metodologicznych środowiska jego pracowników. (więcej)

..
Program studiów
ARCHEOLOGIA w Instytucie Prahistorii UAM to kierunek studiów z wielkimi tradycjami, obecny w kanonie kształcenia od początków Uniwersytetu Poznańskiego, tworzony przez wybitne postaci tej dyscypliny, szczycący się doniosłymi osiągnięciami swej naukowo- dydaktycznej kadry. ARCHEOLOGIĘ obecnie studiuje się na poziomie licencjackim (3-letnie studia I-go stopnia) i magisterskim (2-letnie studia II-go stopnia), a zdobywanie wiedzy kontynuować można również na studiach doktoranckich i podyplomowych. (więcej)
..
Polecamy
Wybrane publikacje pracowników instytutu, Wydawnictwo Naukowe UAM, zamówienia on-line.

Wydawnictwa ciagłe: Folia Praehistorica Posnaniensia, Baltic-Pontic Studies, Slavia Antiqua, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne.

Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM - historia, projekty badawcze, konferencje, aktualności.

Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969) - pierwszy dyrektor Instytutu, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym - studia podyplomowe.

Drużyna UAM Diggers, nieformalna drużyna piłkarska Instytutu Prahistorii UAM.
 

Bieżące projekty

..
..
KOMUNIKATY

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 - Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1, 30.09.2016 (piątek), godz. 9.00

Spotkanie w dziekanacie Wydziału Historycznego UAM - Collegium Historicum, ul. Umultowska 89d, 
3.10.2016 (poniedziałek), godz. 9.00-12.00

Spotkanie w Instytucie Prahistorii - sala im. J. Kostrzewskiego, 3.10.2016 (poniedziałek), godz. 15.00

Wyniki zebrania wyborczego dot. wyboru dyrektora oraz wicedyrektorów Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu na kadencję 2016-2020

Dlaczego warto studiować archeologię na UAM? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej! 

 
Odwiedź nas na Facebooku!
.
Przydatne linki
..
Strona główna UAM
Strona Wydziału Historycznego UAM
USOS WEB / Biblioteki UAM
Książka adresowa UAM

.
.
...
..
..
..

Zapraszamy do obejrzenia
 
..
Zaloguj się do panelu administracyjnego CMS
Błąd wczytywania strony? Zaktualizuj przeglądarkę
Zgłoś problem lub wyślij opinię do administratora strony


1997-2016, INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ tel. (61) 829-1406, e-mail: ipuam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.