.
.....
Wydział Archeologii UAM

Nasz Wydział (wcześniej Instytut) należy do najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołanych do życia w momencie powstania uczelni w 1919 roku. Od tego czasu placówka kilkakrotnie zmieniała nazwę - ostatni raz 1 października 2019 roku. Przedtem przez wiele lat funkcjonowała jako Instytut Prahistorii, którą to nazwę wprowadzono 1 grudnia 1982 roku, jako uzewnętrznienie aktualnych wtedy postaw metodyczno-metodologicznych, a od 3 października 2016 działała pod nazwą Instytutu Archeologii. >>

..
Program studiów
ARCHEOLOGIA na Wydziale Archeologii UAM to kierunek studiów z wielkimi tradycjami, obecny w kanonie kształcenia od początków Uniwersytetu Poznańskiego, tworzony przez wybitne postaci tej dyscypliny, szczycący się doniosłymi osiągnięciami swej naukowo- dydaktycznej kadry. ARCHEOLOGIĘ obecnie studiuje się na poziomie licencjackim (3-letnie studia I-go stopnia) i magisterskim (2-letnie studia II-go stopnia), a zdobywanie wiedzy kontynuować można również na studiach doktoranckich i podyplomowych. >>
..
Polecamy
Wybrane publikacje pracowników Wydziału, Wydawnictwo Naukowe UAM, zamówienia on-line.

Wydawnictwa ciagłe: Folia Praehistorica Posnaniensia, Baltic-Pontic Studies, Slavia Antiqua, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne.

Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM - historia, projekty badawcze, konferencje, aktualności.

Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969) - pierwszy dyrektor, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym - studia podyplomowe.

Drużyna UAM Diggers, nieformalna drużyna piłkarska Wydziału Archeologii UAM.
 

Bieżące projekty

..


 
 Zapraszamy do obejrzenia
 
..

 
..

 

..

..
KOMUNIKATY

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa UAM zawiesza zajęcia na uczelni do końca roku akademickiego 2019/2020.

Dyżury pracowników dydaktycznych
Wydziału Archeologii w semestrze letnim 2019/2020

Plan zajęć na kierunku ARCHEOLOGIA, rok akademicki 2019/2020 - semestr letni

Harmonogram egzaminów na kierunku ARCHEOLOGIA, rok akademicki 2019/2020
(sesja zimowa)

Prof. Andrzej Michałowski. Wielka szansa na 100 lat istnienia (Życie Uniwersyteckie)

Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego

Prof. dr hab. Andrzej Michałowski został mianowany pierwszym dziekanem Wydziału Archeologii UAM

Prof. dr hab. J. Czebreszuk dyrektorem Polskiego Instytutu Archeologii w Atenach

Prof. dr hab. A. Michałowski został wybrany prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Ogólne zasady odbywania praktyk wykopaliskowych na Wydziale Archeologii UAM

..
Dlaczego warto studiować archeologię na UAM? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej! 

Konferencje / wydarzenia


 
Odwiedź nas na Facebooku!
........................................................................
Przydatne linki
..
Strona główna UAM
USOS WEB / Biblioteki UAM
Książka adresowa UAM


,.
Zaloguj się do panelu administracyjnego CMS
Błąd wczytywania strony? Zaktualizuj przeglądarkę
Zgłoś problem lub wyślij opinię do administratora strony


1997-2020, WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.