.
.....
Instytut Archeologii UAM

Nasz Instytut należy do najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołanych do życia w momencie powstania tej uczelni w 1919 roku. Pierwszym jej dyrektorem był współzałożyciel Uniwersytetu, prof. dr hab. Józef Kostrzewski. Instytut Archeologii UAM stanowi ważny ośrodek kształcenia kolejnych pokoleń archeologów, a jego wychowankowie odegrali i odgrywają bardzo istotną rolę, zarówno w życiu naukowym, jak i w organizacji polskiej archeologii, zyskując dla niej wysoką pozycję ogólnoświatową. (więcej)

..
Program studiów
ARCHEOLOGIA w Instytucie Archeologii UAM to kierunek studiów z wielkimi tradycjami, obecny w kanonie kształcenia od początków Uniwersytetu Poznańskiego, tworzony przez wybitne postaci tej dyscypliny, szczycący się doniosłymi osiągnięciami swej naukowo- dydaktycznej kadry. ARCHEOLOGIĘ obecnie studiuje się na poziomie licencjackim (3-letnie studia I-go stopnia) i magisterskim (2-letnie studia II-go stopnia), a zdobywanie wiedzy kontynuować można również na studiach doktoranckich i podyplomowych. (więcej)
..
Polecamy
Wybrane publikacje pracowników instytutu, Wydawnictwo Naukowe UAM, zamówienia on-line.

Wydawnictwa ciagłe: Folia Praehistorica Posnaniensia, Baltic-Pontic Studies, Slavia Antiqua, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne.

Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM - historia, projekty badawcze, konferencje, aktualności.

Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969) - pierwszy dyrektor Instytutu, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym - studia podyplomowe.

Drużyna UAM Diggers, nieformalna drużyna piłkarska Instytutu Archeologii UAM.
 

Bieżące projekty

..


 
 Zapraszamy do obejrzenia
 
..

 
..

 

..

..
KOMUNIKATY

..
Dlaczego warto studiować archeologię na UAM? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej! 

Konferencje / wydarzenia

Skarby czasu. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wystawa jubileuszowa od 9 maja do 28 lipca 2019

Sympozjum naukowe "Typologia dziejów - dzieje w typologii. Postrzeganie świata młodszego okresu przedrzymskiego w 100 lat po Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit Józefa Kostrzewskiego".
Poznań, 28-29 listopada 2019 
Odwiedź nas na Facebooku!
........................................................................
Przydatne linki
..
Strona główna UAM
Strona Wydziału Historycznego UAM
USOS WEB / Biblioteki UAM
Książka adresowa UAM


,.
Zaloguj się do panelu administracyjnego CMS
Błąd wczytywania strony? Zaktualizuj przeglądarkę
Zgłoś problem lub wyślij opinię do administratora strony


1997-2018, INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.