Publikacje z roku 2017

Extra limites

Extra limites
red. Marcin Bohr, Milena Teska

Wydział Archeologii UAM i WYDZIAŁ Archeologii UWr, Poznań-Wrocław 2017

ISBN 978-83-946591-4-1, 978-83-61416-14-2, 251 stron

Grabkowo

Wojciech Kaczor, Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski
Grabkowo, gm. Kowal, stanowiska 7 i 8. Źródła archeologiczne do studiów nad okresem przedrzymskim na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, ISBN 978-83-65988-03-4

Spis treści

Settlements pottery

Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum - new research perspectives
red. Andrzej Michałowski, Milena Teska, Przemysław Niedzielski, Marek Żółkiewski

Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2017,

ISBN 978-83-61845-25-6, 204 stron.

Archeologia sarbskich lasów

Archeologia sarbskich lasów
red. Andrzej Michałowski, Maciej Strawa, Romualda Bartkowiak, Milena Teska

Oficyna Reklamowo-Edytorska Draco-Art Renata Drozd, Sarbia 2017, ISBN 978-83-913339-1-4, 160 stron.

Spis treści