Publikacje z roku 2019

2019 Michał Krueger

Michał Krueger 
Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski / Diccionario de términos arqueológicos polaco-espanol y espanol-polaco 

Seria Archeologia nr 58

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2019; ISBN 978-83-232-3394-7, ISSN 0554-8195

Vir Bimaris

VIR BIMARIS Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Archeologii
Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej