Badania

Zagubione - znalezione: grobowce „megalityczne” kultury pucharów lejkowatych w krajobrazie kulturowym i  przyrodniczym Wielkopolski  2020/39/D/HS3/01126

Badania cmentarzysk kurhanowych ze schyłkowego neolitu i epoki brązu na zachodniej Ukrainie

KALISKA. Skarb przedmiotów metalowych z późnej epoki brązu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Umowa Nr 2840/20/FPK/NID.

Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych (Narodowe Centrum Nauki / UMO-2017/25/B/HS3/00016

Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach

Żuławka 13. Pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski

Dzieje zamknięte w glinie. Wskaźniki geochemoarcheologiczne wielkopolskiej ceramiki z mlodszego okresu przedrzymskiego jako źródło dla poznania zróżnicowania kulturowego (Narodowe Centrum Nauki UMO-2014/15/B/HS3/02279)

Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce (zadanie nr 2644/2017)

Prospekcja przeszłych krajobrazów Orkad

Janowice stanowisko 2 - publikacja unikatowych źródeł późnoneolitycznych ze wschodnich Kujaw, nr zadania 2148/16

Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą. Grant nr 02154/16/FPK/NID

Misja Eremu, Sheikh Abd el-Qurna, Egipt

Projekt badawczy pt. "Proces halsztatyzacji południowo-zachodnich terenów Polski z perspektywy studiów nad wytwórczością ceramiczną"

XX sezon badań archeologiczno-architektonicznych w klasztorze pocysterskim w Bierzwniku, 2011

Archeologiczne badania ratownicze przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder), 2011-2015

Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, stan. nr 2, gm. Złotów, pow. złotowski, 2012

Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na domniemanym cmentarzysku kurhanowym w Chojnie, stan. nr 25, gm. Wronki, pow. szamotulski. 2011

Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań (węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo-Korzeńsko”, 2010-2012

Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań, odc I Gniezno - Węzeł Czachurki. 2009-2010

Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw

Projekt NCN nr 2013/09/B/HS3/00630 "Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna"

Projekt "Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie"

Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn

"Historia osadnicza irackiego Kurdystanu"

Projekt finansowany grantami NCN nr 2011/03/B/HS3/01472 i 2014/13/B/HS3/04872 zakłada przeprowadzenie badań powierzchniowych nad Górnym Zabem (Irak). Zaplanowany na 2017 szósty sezon badań terenowych zakończy zbieranie danych o dawnym osadnictwie regionu. Publikacja projektu przewidziana jest na koniec roku 2018.

Projekt "Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania"

Ekspedycja archeologiczna Wydziału Prahistorii UAM w ramach projektu "Kultura górnego Naddniestrza w epoce brązu".

Międzynarodowa ekspedycja Wydziału Prahistorii UAM pod kierunkiem prof. Aleksandra Kośko oraz dr Sergieja Razumowa z Wydziału Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

Wykopaliska w Çatalhöyük

Studenci i pracownicy Wydziału na legendarnym stanowisku w Turcji.

Tell Arbid (Syria). Badania Polsko-Syryjskiej Misji archeologicznej, w których od 2008 roku z własnym programem badawczym uczestniczy IP UAM.

Odkrycie palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu | Bulla Krzywoustego